27/04/2023

Lanseringsträff 26 maj

Tillsammans bygger vi en modern karriärregion

Moderator Ann-Louise Larsson

Program

Kaffe serveras från 8.00

Välkommen och kort summering av arbetet med Attraktiv industriregion. Projektledare Ann-Louise Larsson, Dalarna Science Park.

Framgångsfaktorer och trendspaning talangattraktion. Vi får ta del av framgångsfaktorer men också konkreta exempel på vad andra har gjort i sitt arbete med att attrahera talanger. Helena Nordström från Placebrander.

Hur ser läget ut i Dalarna – en analys av kompetensförsörjningsbehovet. Peter Möller, Region Dalarna.

Hur vi bygger den gröna industriella omställningen i Skellefteå. Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun.

Paneldiskussion: Tillsammans bygger vi en attraktiv industriregion. Men hur gör vi och vilka möjligheter och utmaningar innebär det? Medverkande: SSAB, Hitachi Energy, Tractive och Monark Exercise samt talanger/högskolestudenter och Högskolan Dalarna.

Lansering av strategin för IN Dalarna och verktygslådan. Helena Nordström och Jesper Robinell och Tobias Eriksson från Söderhavet.        

Hur går vi från ord till handling och blir Sveriges vassaste industriregion? Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park.

Frågor och diskussioner.

Vi avslutar med matiga mackor och mingel!