Tillgänglighetsredogörelse

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller för webbplatsen indalarna.se/toolbox

Dalarna Science Park är ansvarig för denna webbplats. 

Det är viktigt för oss att så många som möjligt ska kunna använda sig av denna webbplats, därför beskriver vi här hur denna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatserna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från indalarna.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF kan du kontakta oss. Skriv Tillgänglighet i ämnesraden och mejla kontakt@dalarnasciencepark.se

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss. Skriv Tillgänglighet i ämnesraden och mejla kontakt@dalarnasciencepark.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Indalarna.se/toolbox är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Problem vid användning utan hörsel