Texter

Här kan du som partner plocka hela texter eller utvalda delar. Till din platsannons, hemsida eller rekryteringskampanj.

Övergripande text

Texter som beskriver Dalarna som plats att leva och arbeta på.

Alternativ 1 på svenska

Tusentals karriärmöjligheter!

I Dalarna formas just nu framtidens fossilfria teknikutveckling. För att lyckas behöver flera tusen personer rekryteras till företag i vår region under de närmaste åren. Hos oss väntar en internationell karriär på världsledande teknikföretag samt tillgång till naturupplevelser i världsklass. Vill du vara med?

Med fjällen på bakgården och världen på framsidan. Med utsikt över svepande landskap och insikt om den gröna omställningen vi alla behöver driva. Där det varma och välkomnande möter världsledande högteknologiska företag. Där vi säger god morgon till familjen när vi vaknar och good morning till kollegorna på andra sidan Atlanten vid lunch. Där är platsen vi kallar hemma. Här, nästan mitt i Sverige, byggs framtidens batterifabrik, formas världens kraftindustri, utvecklas fossilfritt stål och drivs en av världens mest moderna zinkgruvor. Här skapas även avancerade digitaliseringslösningar och innovativa växellådor.

Hos oss är dagarna både global uppkoppling och total avkoppling

En lång fjällkedja, tre nationalparker, över 360 naturreservat och miljoner upplevelser runt knuten. I Dalarna kompletteras de stora karriärmöjligheterna med en magnifik natur och ett oslagbart friluftsliv. Hos oss har även kulturen en central plats. Utöver fina konsertarenor, som exempelvis den unika utomhusarenan Dalhalla, finns här en naturlig grogrund för såväl modern som traditionell musik och konst. Det är inte en slump att Mando Diao, Miss Li, Karin Larsson, Carl Larsson och Anders Zorn har formats och utvecklats i vår miljö.

Vi är mitt uppe i en spännande tid där vi formar framtidens fossilfria teknikutveckling i Dalarna. För att lyckas behöver vi ha med fler nyfikna personer på vår resa. Fler som vill ha tillgång till attraktiva jobb, driva grön omställning och ta del av ett fantastiskt utbud av fjäll, spår och sjöar för vandring, skidåkning, cykling, långfärdskridskor och fiske.

I Dalarna erbjuds du den unika möjligheten att växla upp men ändå tagga ner. Att göra karriär och skapa livskvalitet på en och samma plats. Att njuta av natur och kultur med storstad på pendlingsavstånd. Hos oss är det nära till allt.

Välkommen till Dalarna!

Alternativ 2 på svenska

Från global uppkoppling till total avkoppling!

Att göra karriär och leva livet. När många kämpar med att kombinera dessa två har vi i Dalarna saken klar: Hos oss kan du jobba på världsledande teknikföretag samtidigt som du har tillgång till naturupplevelser i världsklass.

Med fjällen på bakgården och världen på framsidan. Med utsikt över svepande landskap och insikt om den gröna omställningen vi alla behöver driva. Där det varma och välkomnande möter världsledande högteknologiska företag. Där vi säger god morgon till familjen när vi vaknar och good morning till kollegorna på andra sidan Atlanten vid lunch. Där är platsen vi kallar hemma. Här, nästan mitt i Sverige, byggs framtidens batterifabrik, formas världens kraftindustri, utvecklas fossilfritt stål och drivs en av världens mest moderna zinkgruvor. Här skapas även avancerade digitaliseringslösningar och innovativa växellådor.

Vild natur och livlig kultur

En lång fjällkedja, tre nationalparker, över 360 naturreservat och miljoner upplevelser runt knuten. I Dalarna kompletteras de stora karriärmöjligheterna med en magnifik natur och ett oslagbart friluftsliv. Hos oss har även kulturen en central plats. Utöver fina konsertarenor, som exempelvis den unika utomhusarenan Dalhalla, finns här en naturlig grogrund för såväl modern som traditionell musik och konst. Det är inte en slump att Mando Diao, Miss Li, Karin Larsson, Carl Larsson och Anders Zorn har formats och utvecklats i vår miljö.

Vi är mitt uppe i en spännande tid där vi formar framtidens fossilfria teknikutveckling i Dalarna. För att lyckas behöver vi ha med fler nyfikna personer på vår resa. Fler som vill ha tillgång till attraktiva jobb, driva grön omställning och ta del av ett fantastiskt utbud av fjäll, spår och sjöar för vandring, skidåkning, cykling och fiske.

I Dalarna erbjuds du den unika möjligheten att växla upp men ändå tagga ner. Att göra karriär och skapa livskvalitet på en och samma plats. Att njuta av natur och kultur med storstad på pendlingsavstånd. Hos oss är det nära till allt.

Välkommen till Dalarna!

Alternativ 1 på engelska

Thousands of career opportunities!

The future of fossil-free technology is being shaped and developed in Dalarna. To succeed, thousands of skilled individuals must be recruited to companies in our region over the next few years. Here, you can work at world-leading high-tech companies and enjoy access to world-class outdoor experiences at the same time. Care to join us?

With the mountains in the backyard and the world at your feet. With a view of sweeping landscapes in the distance and a close-up understanding of the green transition that must take place. Where a warm and welcoming atmosphere blends with world-leading high-tech companies. Where we say good morning to family members in the early hours and good morning to colleagues across the Atlantic at lunch. This is the place we call home. In our part of the world, almost in the middle of Sweden, we build the battery factory of the future, shape the world’s power industry, develop fossil-free steel, and operate one of the world’s most modern zinc mines. This is also where we create advanced digital solutions and innovative car transmissions.

Enjoy days with both global connectivity and wholesome tranquility

A long mountain range, three national parks, over 360 nature reserves, and millions of adventures just around the corner. In Dalarna, great career opportunities coexist with magnificent scenery and superb outdoor activities. This serene and striking setting also provides a great stage for art and music. In addition to great concert venues, such as the unique Dalhalla outdoor arena, there is a natural breeding ground for both modern and traditional music and art. It is no surprise that Mando Diao, Miss Li, Karin Larsson, Carl Larsson and Anders Zorn have all been raised and forged in our neck of the woods.

We are in the midst of shaping the future of fossil-free technology in Dalarna. To succeed, we need thousands of bold and curious people to join us on our journey. Individuals who want to choose between numerous attractive jobs, drive green transition and have immediate access to stunning mountains, trails and lakes for hiking, skiing, cycling, ice-skating and fishing.

Dalarna offers you the unique opportunity to build an international career and enjoy quality of life at the same time in the same place. Within commuting distance to big city regions. Our history is waiting for your story.

Welcome!

Alternativ 2 på engelska

Enjoy days with global connectivity and wholesome tranquility

Work and life. When many struggle to balance these two, we have simplified the process: In Dalarna you can work at world-leading high-tech companies and enjoy access to world-class outdoor experiences simultaneously.

With the mountains in the backyard and the world at your feet. With a view of sweeping landscapes in the distance and a close-up understanding of the green transition that must take place. Where a warm and welcoming atmosphere blends with world-leading high-tech companies. Where we say good morning to family members in the early hours and good morning to colleagues across the Atlantic at lunch. This is the place we call home. In our part of the world, almost in the middle of Sweden, we build the battery factory of the future, shape the world’s power industry, develop fossil-free steel, and operate one of the world’s most modern zinc mines. This is also where we create advanced digital solutions and innovative car transmissions.

Wild nature and vibrant culture

A long mountain range, three national parks, over 360 nature reserves, and millions of adventures just around the corner. In Dalarna, great career opportunities coexist with magnificent scenery and superb outdoor activities. This serene and striking setting also provides a great stage for art and music. In addition to great concert venues, such as the unique Dalhalla outdoor arena, there is a natural breeding ground for both modern and traditional music and art. It is no surprise that Mando Diao, Miss Li, Karin Larsson, Carl Larsson and Anders Zorn have all been raised and forged in our neck of the woods.

We are in the midst of shaping the future of fossil-free technology in Dalarna. To succeed, we need thousands of bold and curious people to join us on our journey. Individuals who want to choose between numerous attractive jobs, drive green transition and have immediate access to stunning mountains, trails and lakes for hiking, skiing, cycling, ice-skating and fishing.

Dalarna offers you the unique opportunity to build an international career and enjoy quality of life at the same time in the same place. Within commuting distance to big city regions. Our history is waiting for your story.

Welcome!

Platsannonser

Texter att använda till era platsannonser.

På svenska

OM DALARNA alternativ 1

Världsledande teknikföretag, grön omställning och riktiga fjäll. I Dalarna kan du kombinera en internationell karriär med naturupplevelser i världsklass. Här byggs framtidens batterifabrik, formas världens kraftindustri, utvecklas fossilfritt stål och drivs en av världens mest moderna zinkgruvor. I vår del av världen, nästan mitt i Sverige, skapas även avancerade digitaliseringslösningar och innovativa växellådor.  För att fortsätta driva utvecklingen av framtidens fossilfria teknik behöver tusentals personer rekryteras till företagen i vår region under de närmaste åren. Vill du vara med?

 

OM DALARNA alternativ 2

Världsledande teknikföretag, grön omställning och riktiga fjäll. I Dalarna kan du kombinera en internationell karriär med naturupplevelser i världsklass. Här byggs framtidens batterifabrik, formas världens kraftindustri, utvecklas fossilfritt stål och drivs en av världens mest moderna zinkgruvor. I vår del av världen, nästan mitt i Sverige, skapas även avancerade digitaliseringslösningar och innovativa växellådor. Vi är mitt uppe i en spännande tid där vi formar framtidens fossilfria teknikutveckling i Dalarna. För att lyckas behöver vi ha med fler nyfikna personer på vår resa. Fler som vill ha tillgång till attraktiva jobb, driva grön omställning och ta del av ett fantastiskt utbud av fjäll, spår och sjöar för vandring, skidåkning, cykling, långfärdskridskor och fiske. Hos oss erbjuds du den unika möjligheten att göra karriär och skapa livskvalitet på en och samma plats. Att växla upp men ändå tagga ner. Dalarna väntar på din historia.

OM DALARNA alternativ 3

I Dalarna skrivs ny historia varje dag. Världsledande teknikföretag utvecklar just nu de senaste innovationerna inom bland annat batteri-, kraft-, stål-, verktygs- och digitaliseringsindustrin. I kombination med en offensiv grön omställning och riktiga fjäll erbjuds optimala förutsättningar att enkelt jonglera en internationell karriär med ett friluftsliv i världsklass.

OM DALARNA kortare version av alternativ 2

I Dalarna utvecklas just nu framtidens fossilfria teknik. Här byggs morgondagens batterifabrik, formas världens kraftindustri, utvecklas fossilfritt stål och drivs en av världens mest moderna zinkgruvor. I vår del av världen, nästan mitt i Sverige, skapas även avancerade digitaliseringslösningar och innovativa växellådor. Hos oss får du tillgång till såväl attraktiva jobb som ett fantastiskt utbud av fjäll, spår och sjöar för vandring, skidåkning, cykling, långfärdskridskor och fiske. I Dalarna erbjuds du helt enkelt den unika möjligheten att göra karriär och skapa livskvalitet på en och samma plats.

OM DALARNA superkort version

Världsledande teknikföretag, grön omställning och riktiga fjäll. I Dalarna kan du kombinera en internationell karriär med naturupplevelser i världsklass.

OM DALARNA kort alternativ

I Dalarna kan du forma ett liv som många bara drömmer om. Världsledande teknikföretag, grön omställning och riktiga fjäll ger dig optimala förutsättningar att kombinera en spännande internationell karriär med en naturnära, outdoor-driven livsstil.

På engelska

ABOUT DALARNA alternativ 1

World-leading high-tech companies, green transition and a long mountain range. In Dalarna you can combine an international career with world-class outdoor activities. In our part of the world, almost in the middle of Sweden, we build the battery factory of the future, shape the world’s power industry, develop fossil-free steel, and operate one of the world’s most modern zinc mines. This is also where we create advanced digital solutions and innovative car transmissions. To continue to drive the development of fossil-free technologies, thousands of bold and curious individuals must be recruited to companies in our region over the next few years. Do you want to be part of our exciting journey?

  

ABOUT DALARNA alternativ 2

World-leading high-tech companies, green transition and a long mountain range. In Dalarna you can combine an international career with world-class outdoor activities. In our part of the world, almost in the middle of Sweden, we build the battery factory of the future, shape the world’s power industry, develop fossil-free steel, and operate one of the world’s most modern zinc mines. This is also where we create advanced digital solutions and innovative car transmissions. We are in the midst of shaping the future of fossil-free technology in Dalarna. To succeed, we need thousands of bold and curious people to join us on our journey. Individuals who want to choose between numerous attractive jobs, drive green transition and have immediate access to stunning mountains, trails and lakes for hiking, skiing, cycling, ice-skating and fishing. Dalarna offers you the unique opportunity to build an international career and enjoy quality of life at the same time in the same place. Our history is waiting for your story.

OM DALARNA alternativ 3

In Dalarna, new history is being written every day. World-leading high-tech companies are currently developing the latest innovations in the battery, power, steel, tool and digitalization industries. In combination with an aggressive green transition and a long mountain range, Dalarna offers you perfect conditions to easily combine an international career with an outdoor lifestyle.

OM DALARNA kortare version av alternativ 2

The fossil-free technologies of tomorrow are now being developed in Dalarna. Here, almost in the middle of Sweden, we build the battery factory of the future, shape the world’s power industry, develop fossil-free steel, and operate one of the world’s most modern zinc mines. This is also where we create advanced digital solutions and innovative car transmissions. In Dalarna you can choose between numerous attractive jobs and have immediate access to stunning mountains, trails and lakes for hiking, skiing, cycling, ice-skating and fishing. In short, you get the unique opportunity to build an international career and enjoy quality of life at the same time in the same place.

OM DALARNA kort alternativ

In Dalarna you can live a life that many can only dream of. World-leading high-tech companies, green transition and a long mountain range provide you with the perfect conditions to easily combine an international career with an outdoor lifestyle.

OM DALARNA superkort version

World-leading high-tech companies, green transition and a long mountain range. In Dalarna you can combine an international career with world-class outdoor activities.