Strategi

Här kan du ta del av den strategi som ligger till grund för vårt gemensamma arbete att rekrytera fler till Dalarna. Strategin har samskapats av aktörer från den privata och offentliga sektorn. Den grundas på fakta, undersökningar och analyser.

Strategin består av en varumärkesplattform för Dalarna som plats att flytta till. Den omfamnar också perspektivet att få människor att etablera företag på platsen. Den består av strategier i det gemensamma arbetet att stärka Dalarna som en modern karriärregion.

Dokument

Ladda ner strategin som PDF.

Platsmarknadsföring och talangattraktion Dalarna

Format
PDF